Fak­ta: Så skyd­dar du dig

Strömstads Tidning - - Nyheter -

• Kän­ner du dig sjuk med symp­tom som snu­va, hos­ta el­ler fe­ber ska du för­sö­ka lå­ta bli att träffa and­ra män­ni­skor. Gå in­te till job­bet, sko­lan el­ler för­sko­lan. Det gäl­ler även om du ba­ra kän­ner dig li­te sjuk. Det är vik­tigt att in­te ris­ke­ra att smit­ta and­ra.

• De symp­tom som rap­por­te­rats är fram­förallt fe­ber och hos­ta.

• Tvät­ta hän­der­na of­ta. Smittäm­nen fast­nar lätt på hän­der.

• Hos­ta och nys i arm­vec­ket.

• Und­vik att rö­ra ögon, nä­sa och mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.