Fak­ta: Ur hand­lings­pla­nen

Strömstads Tidning - - Nyheter -

”Samt­li­ga barn/ele­ver från Kos­ters för­sko­la och sko­la kom­mer till Lån­gagär­de brygga. Där vän­tar per­so­nal som föl­jer bar­nen till Va­le­myrs­sko­lan. Bar­nen/ele­ver­na åker till­sam­mans med per­so­nal till Strömstad. Vid ham­nen vän­tar yt­ter­li­ga­re en per­so­nal. Till­sam­mans går de till Va­le­myrs­sko­lan.” ”Per­so­na­len som föl­jer ele­ver­na på bå­ten job­bar un­der da­gen som stöd i klas­ser där ele­ver­na går.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.