Pla­ti­na­gi­tar­ren till Noo­nie Bao

Strömstads Tidning - - Insidan -

Mu­sik: Stims låt­skri­var­pris Pla­ti­na­gi­tar­ren går i år till ar­tis­ten och låt­skri­va­ren Noo­nie Bao, el­ler Jon­na­li Par­me­ni­us som hon egent­li­gen he­ter.

Hon till­de­las pri­set för att hon har satt ”out­plån­ligt av­tryck på in­te ba­ra svensk ut­an in­ter­na­tio­nell pop­mu­sik”, en­ligt ju­ryns mo­ti­ve­ring.

Noo­nie Bao har sam­ar­be­tat med stjär­nor som Da­vid Gu­et­ta, Ka­ty Per­ry, Za­ra Lar­s­son, Avicii och Ca­mi­la Ca­bel­lo. Ti­di­ga­re i år top­pa­de hon Stims lis­ta över Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka kvinn­li­ga låt­skri­va­re.

Stim (Svens­ka ton­sät­ta­res in­ter­na­tio­nel­la mu­sik­by­rå) har de­lat ut Pla­ti­na­gi­tar­ren se­dan 2004. Ti­di­ga­re pris­ta­ga­re är bland and­ra Ve­ro­ni­ca Mag­gio, Avicii, Max Mar­tin och Ro­byn. (TT)

Bild: Rolf Lin­dqvist

Vid Kock­hol­men på Ros­sö fång­a­de Rolf Lin­dqvist, med­lem i Fa­ce­book­grup­pen I lo­ve Strömstad, det­ta sce­ne­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.