No eden­te ör­ne sjul här him­me

Strömstads Tidning - - Insidan -

No ska ja sir dår at­ter den­te ä ör­ne sjul här him­me. Ja de ved hö­an­tia! No ska da slås, no ska da häs­sjas, nog ska da läg­gas i så­der.

Ja ä jon­te sö mo­dar­na sö läg­ger hö­et i sön­ne pö­astik­k­ba­lar ud et­ter jä­le­ne. Naaj, fa­ni­ma ska da jä­ras på gammel­dars må­de: Häs­sjas a så­das!

– Du ä gammel­dars e en­ved­den, sa Vik­tor i Ny­val­la­ne en da han kom him te Ma­li a maj.

– Ja li­garn­te a se söd­den drid udet­ter jä­le­ne, sa ja a hogg högaf­feln i bak­ken.

– Ja­men de ä jo sö lätt­vint sa Vik­tor i Ny­val­lan­ne.

– De dri­der ja i, sa ja. Men de ser sö färt ud.

Vik­tor i Ny­val­la­ne jek ivej, han va sö si­ra­va nä han släng­te sa opp på den nye mo­torsyk­keln sin.

– Ha vel­le han? fröu­va Ma­li nä ja sadd ti hau­ven.

– Han lu­ra på höf­för jan­te ha­de sön­ne plastik­ba­lar, sa ja. Men ja sa tenn att ja vel­le hat som de va för i tia.

– De jo­le du rätt i. sa Ma­li a skän­ka opp en köpp kaf­fe.

– Höf­fer ska föllk läg­ge sa ti allt möuv­lett? fröu­va Ma­li.

– De ä väll brås­ka, sa ja. Föllk har fa­ni­ma sönn bråske sö dömm hin­ner neggu­an­te a ka­re flöu­va tå­sa en gong.

– Men ve får jo in höt, sa Ma­li. Ing­en har me de hös­sen ve jär a or­nar. Ja fö min del tyk­kes de ä him­molt a vä­re ti hö­las­set.

– Ja, sa ja. A se daj i patt­höl­larn stå­a­nes i hö­las­set, ä e syn fö gu­dar!

– A du da mann, svett, a me hår på brys­tet, kas­te opp hö te maj som tram­par i las­set, då ära näs­ten sö ja har löst a hop­per to, a hop­pe på da.

– Så,så, sa ja, no ska ven­te bli sö lej­ne, höt få in först, sia kan ve tän­ke på et­ter­spel­let!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.