Cis­si Wal­lin ger ut bok på egen hand

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

För­la­get som skul­le ge ut skri­ben­ten och de­bat­tö­ren Cis­si Wal­lins bok ”Allt som var mitt” ång­ra­de sig. Nu ger Wal­lin ut bo­ken på egen hand, med­de­lar hon via Instagram en­ligt Svensk Bok­han­del. Till Gö­te­borgs-Pos­ten sä­ger hon att hon ha­de kon­takt med fle­ra and­ra för­lag men att ing­et av dem pas­sa­de hen­ne.

An­led­ning­en till att bok­för­la­get At­las bröt sam­ar­be­tet med Wal­lin var att det lå­tit en ex­pert på tryck­fri­het tit­ta på ma­nu­set. Ex­per­ten kom fram till att en ut­giv­ning skul­le in­ne­bä­ra att Wal­lin ris­ke­ra­de fäng­el­se för för­tal. Hon har ti­di­ga­re dömts för att ha namn­gi­vit en per­son som hon an­kla­gat för våld­täkt.

Cis­si Wal­lin kom­mer att skän­ka en del av den even­tu­el­la vins­ten från bo­ken till kvin­no­jou­rer. (TT)

Bild: Staf­fan Löws­tedt/SvD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.