”Bor­ta med vin­den” till­ba­ka på HBO Max

Strömstads Tidning - - Familj -

Film­klas­si­kern ”Bor­ta med vin­den” från 1939 är till­ba­ka på ström­nings­tjäns­ten HBO Max, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an. Den togs bort efter att bland and­ra John Rid­ley, ma­nus­för­fat­ta­re till fil­men ”12 ye­ars a sla­ve” på­pe­kat att den bor­de för­ses med en var­nings­text el­ler nå­gon form av för­kla­ran­de vi­deo som sat­te in fil­men i ett sam­man­hang, efter Black li­ves mat­ter-pro­tes­ter­na i USA. HBO har nu lagt upp fil­men igen, med en text om att fil­men ”för­ne­kar sla­ve­ri­ets fa­sor” och två vi­de­oklipp som dis­ku­te­rar den tid och kon­text fil­men gjor­des i. (TT)

Bild: Tur­ner Clas­sic Mo­vi­es

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.