Svensk fa­mil­je­ko­me­di om ro­bot­fa­milj

Strömstads Tidning - - Familj -

En ro­bot­fa­milj skic­kas till jor­den för att un­der­sö­ka om pla­ne­ten pas­sar som fram­ti­da boplats. Med­lem­mar­na i fa­mil­jen Robs­son spe­las av bland and­ra He­le­na af San­de­berg och Li­nus Wahl­gren, efter en idé av Fred­de Gran­berg och Thomas Claes­son som även lig­ger bakom Fa­mil­jen Rys­berg.

Robs­sons upp­drag vi­sar sig bli svå­ra­re än fa­mil­jen trott, ef­tersom de upp­täc­ker att män­ni­skor är kom­pli­ce­ra­de va­rel­ser. Se­ri­en be­skrivs som ”Sve­ri­ges förs­ta ro­bcom” och har pre­miär på C Mo­re i höst. (TT)

Bild: Nor­disk Film och TV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.