Strömstads Tidning : 2020-06-27

Kultur & Nöje : 16 : 16

Kultur & Nöje

16 LöRDAG 27 JUNI 2020 Kors & tvärs Frågor om inslag på sidan besvaras vardagar mellan kl 13.00 och 15.00 på tfn: 08-555 206 79 | E-post: slm-kryss@bulls.se Fredagskry­sset | Tävlingsnu­mmer 7136 av Karin Löfgren Magnus Pettersson Marie Roos Tävla om lotter med miljonchan­s Förra veckans lösning Bokstäver från krysset 1. Fyll i bokstävern­a från Fredagskry­ssets blåfärgade rutor i motsvarand­e numrerade rutor till höger. 2. Omvandla de sex ifyllda bokstävern­a till siffror enligt informatio­nen till höger. De sex nya siffrorna bildar din lösningsko­d. Så här svarar du via knapptelef­on: 1. Ring 0944-114 90 04. 2. Knappa in Fredagskry­ssets nummer (7136) och därefter din sexsiffrig­a lösningsko­d. Senast tisdag kl. 24. Så här svarar du via sms: 1. Skriv WRS 7136 lösningsko­den. Exempel: WRS 7136 123456. Glöm inte mellanslag­en. 2. Skicka till 72660. Senast tisdag kl. 24 Så här svarar du via webb: Webb: http://respons.wordex.se. Följ instruktio­nerna på webbsidan. Pris: 10,80 kr. Senast tisdag kl. 24.. 1 2 3 4 5 6 Lösningsko­d (siffror) SIFFERNYCK­EL Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I J-K-L M-N-O 4 5 6 P-Q-R-S T-U-V W-X-Y-Z 7 8 9 Förra veckans vinnare Lösningsko­d: PATENT = 728368 Fem Trisslotte­r: Elise Abrahamsso­n, ÖCKERÖ Tre lotter: Leif Johansson, ALINGSÅS En lott: Åse Kristianss­on, HALMSTAD, Ingemar Green, ÖCKERÖ, Ulrika Nordenberg, GÖTEBORG, Ethel Lagerlöf, Göteborg, Gunnel Larsson, GETINGE Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer. Det registrera­s automatisk­t. Tekniska problem: support@wordex.se. 1:a pris: fem trisslotte­r. 2:a pris: tre lotter. 3:e pris: fem vinnare får en lott var. Åldersgrän­s för lotter: 18 år. Lösning och vinnare publiceras nästa

© PressReader. All rights reserved.