Strömstads Tidning

Nu stängs gator av för VA-arbete

-

Strömstad: Med start i går byts och renoveras vattenledn­ingsnätet längs Korta vägen samt en del av Vatulandsg­atan. Under arbetet kommer gatorna att stängas av medan grävning pågår, men trafik till och från fastighete­r kommer att tillåtas i den utsträckni­ng gatan är framkomlig, skriver Strömstads kommun på sin hemsida. Parkerings­möjlighete­rna längs vägen blir begränsade under byggtiden, men gående kommer fortsatt att kunna ta sig fram.

Arbetet beräknas ta cirka 3–4 månader, enligt kommunen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden