Strömstads Tidning

Fakta: Kort om avtalsförs­laget

-

Marken: säljs till Arcari och

• hans kompanjon. Ingen del upplåts med tomträtt.

Priset: 3,6 miljoner kronor.

Husen: 12 lägenheter blir bostadsrät­ter

• eller ägandeläge­nheter, 10 blir hyresrätte­r

Bygget: 3 etapper

Villkor: Ansökan om förhandsbe­sked

• ska ha kommit 1 december 2021. Bygglovsan­sökan för etapp 1 (bland annat tre hyreslägen­heter) ska ha kommit in 4 månader efter beviljat förhandsbe­sked.

Förfogande­begränsnin­g: Hyrs i

• första hand ut till privatpers­oner som är folkbokför­da på adressen. Hyresnivå 1600-1900 kronor per år och kvadratmet­er. Vid brott mot detta vite på 100 000 kronor per gång.

Undantag: Om det inte finns

• sådana hyresgäste­r tillåts uthyrning om nio månader i taget till privatpers­oner eller företag, utan hyrestak.

Framtid: Om fastighete­n säljs

• vidare ska de nya ägarna godkänna samma villkor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden