Strömstads Tidning

Först i landet med guidekurs i mountainbi­ke

Ute vid Lagunens Bikepark har det varit full aktivitet de senaste dagarna när åtta deltagare snart, förhoppnin­gsvis, kan titulera sig certifiera­de guider i mountainbi­ke. – Det är första gången kursen hålls i Sverige, så det är jätterolig­t, säger Helen Ve

- Victoria Petersson victoria.petersson@stnb.se

Vädret är grått och regnet hänger i luften men för cyklistern­a som samlats på en grusplan i Strömstad spelar det ingen roll. Kursinstru­ktören Robin von Braun kommer cyklandes och gör en snabb inbromsnin­g. Han är en del av ”Norske Instruktør­er & Guider” som grundades 1998 och som arbetar för att det ska finnas en gemensam certifieri­ng i Europa av cykelguide­r. Den certifieri­ng som kursdeltag­arna i Strömstad kommer få heter NMIG (Norsk MTB-instruktör- och guidecerti­fiering).

– Det finns ingen svensk motsvarigh­et än, men det är något vi arbetar för att få till, säger han.

Kursinstru­ktören Robin von Braun.

Han upplever att just mountainbi­kecykling är en växande trend, och han tror att kravet på certifiera­de guider är något som kommer snart.

– Jag tror det kommer krav på branschen att guider ska vara certifiera­de, och att just certifieri­ng ska gälla så man kan arbeta i flera länder.

Han berättar om utbildning­en som de i Strömstad fått göra, som består av flera delar. Vägen till att bli certifiera­d guide börjar med en fyradagars­utbildning och i steg två väntar terrängcyk­ling med mycket teknik och pedagogik. I det tredje och sista steget så ska deltagarna bland annat klara av avancerad cykeltekni­k, guidemomen­t, svängtekni­k, första hjälpen och slutligen väntar en examinerin­g. Man ska få godkänt på alla stegen, men kuggar man något steg finns möjlighet att göra om just det steget senare, så man behöver inte gå om hela utbildning­en berättar Robin von Braun.

– Det handlar mycket om att kunna föra folk i grupper på cykel och kunna förstå olika svårighets­nivåer på stigar. De som är med här är duktiga cyklister, men man ska kunna tänka sig in i en nybörjares skor, säger han.

Han är imponerad över Strömstads cykelmöjli­gheter.

– Vi har haft teori i konferensl­okaler på Lagunen, och här är det jättefint. Det som är kul är att deltagarna är med av olika orsaker, vissa vill bli bättre cyklister själva, andra vill använda certifieri­ngen i sitt företag och kunna guida grupper.

Helen Veerman är involverad i Lagunen Bikepark och driver ett företag som sysslar med cykling. Hon har gått utbildning­en i Norge och är certifiera­d guide.

– Jag upplever att det är ett stort intresse för cykling, men eftersom jag hittills har varit den enda guiden så känns det nu jättebra att få fler utbildade guider i Strömstad, säger hon.

Ett projekt som ska få fler utbildade cykelguide­r är nu igång i Västsverig­e, och turistråde­t är med och finansiera­r utbildning­en i Strömstad. Helen Veerman hoppas att detta blir startskott­et för fler utbildning­smöjlighet­er.

– Jag hoppas det kan bli en återkomman­de grej, att det är till Strömstad man ska åka för att bli certifiera­d cykelguide.

Hon lyfter cykling som ett avstressan­de inslag i vardagen.

– Du kan inte tänka på något annat när du cyklar i terräng, du måste bara fokusera på vad du styr, det är skönt, säger Helen Veerman.

Wictoria Insulan från Lysekil är en av deltagarna. Hon har kört cykelturer i Lysekil tidigare, men vill förlänga cykelsäson­gen och då är just mountainbi­kecykling ett bra alternativ.

– Jag tycker det är roligt att guida och upptäcka saker längs vägen, så jag vill förbättra min teknik som i dag inte är den bästa men jag blir inspirerad av de andra, säger hon.

 ?? Bild: Victoria Petersson ?? Ute vid Lagunens Bikepark har det varit full aktivitet de senaste dagarna när åtta deltagare snart, förhoppnin­gsvis, kan titulera sig certifiera­de guider i mountainbi­ke.
Bild: Victoria Petersson Ute vid Lagunens Bikepark har det varit full aktivitet de senaste dagarna när åtta deltagare snart, förhoppnin­gsvis, kan titulera sig certifiera­de guider i mountainbi­ke.
 ?? Bild: Victoria Petersson ??
Bild: Victoria Petersson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden