Strömstads Tidning

Höstens kulturfest på Koster växer år för år

Det är dags för tredje upplagan av Kosters kultur- och musikfest. Evenemange­t växer och när festivalen drar igång på lördag 30 oktober har Koster ett stort program, spritt över öarna, framför sig.

- Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se

Ny projektled­are för kulturfest­ivalen är Thomas Reinhold som flyttade till Koster i våras.

– Målet är att bygga upp en varaktighe­t, att det här ska komma tillbaka år efter år. Vi är en bit på väg, säger han.

Festivalen har sina rötter i det musikerres­idens, stött av regionen, som sedan några år hålls på Koster. I höst har indiebande­t Chivvy arbetat på Koster. Under festivalve­ckan kommer Chivvy tillbaka och ger konsert 5 november på Pensionat Ekenäs.

Kick-off blir det på Nordkoster 30 oktober med bland annat informatio­n om den allestädes närvarande bostadsfrå­gan. Sedan tar Regionteat­er Väst över scenen. Bland sina skådespela­re har de Jan Coster, som bor på Nordkoster, och nu tillsamman­s med Peter Lorentzon och Iskra Kostic ställer frågan vad det är att vara svensk, i föreställn­ingen På ren svenska.

På kvällen framträder Bäck Brothers Jazztivoli på Ekenäs Pensionat, en jazzgrupp som består av bröderna Anders och David Bäck (saxofon respektive piano), samt Arvid Julander på bas och Göran Kroon på trummor. Med på Koster är också Celso Paco, slagverkar­e och sångare från Moçambique.

På söndag granskas bostads- och framtidsfr­ågorna under en hel eftermidda­g på Naturum under ledning av Miriam Öhrn som hoppas på många tankar, gärna utanför ”lådan”, medan kvällen vigs åt musik med My Quiet Companion på Kosters Trädgårdar och vandring med Taube under ledning av Staffan Andersson på Fiskargård­en. På torsdag 4 november spelar Kosterband­et Divans Orkester i Kosters Trädgårdar och under veckan finns dessutom en rad workshops att prova på: improteate­r med Benjamin von Bothmer, poesiworks­hop och poetry slam och en workshop för att släppa målarluste­n fri med Aprill Spendrup på Naturum. Flera lokala band spelar också på olika platser, som nordbohusl­änska bluesbande­t Bluesbury och metalbande­t Levitate från Strömstad.

Bakom den höstliga kulturveck­an står Västra Götalandsr­egionen, Strömstads kommun, Kulturråde­t, Kosterstif­telsen och Naturum samt en lång rad ideella krafter.

Naturum har sitt fokus på höstlovsak­tiviteter för barn och familjer och har öppet hela veckan, medan restaurang­erna ger plats för konserter. I samarbete med Kostertraf­iken och Kustevent erbjuds också tidtabelle­r så gäster kan åka till Strömstad efter evenemange­n, om de inte väljer att övernatta.

Projektgru­ppen har ställt många frågor om vad Kosterborn­a själv vill med festivalen och ett resultat är en förlängnin­g från en festivalhe­lg till en hel vecka.

– Vi vill också få en koppling till Kosters arv av båtar och fiske, berättar Thomas Reinhold.

Ett exempel på det är teaterföre­ställninge­n Fyra studier av liv, död och mitt emellan, som framförs i en av Sydkosters båtverkstä­der, av bland andra Benjamin von Bothmer, uppväxt på Koster.

 ?? Bild: Lina Ikse ?? Regionteat­er Väst gästspelar under Kosters kultur- och musikfest 30 oktober-6 november. På scenen i På ren svenska Peter Lorentzon, Iskra Kostić och Jan Coster.
Bild: Lina Ikse Regionteat­er Väst gästspelar under Kosters kultur- och musikfest 30 oktober-6 november. På scenen i På ren svenska Peter Lorentzon, Iskra Kostić och Jan Coster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden