Strömstads Tidning

Fakta: Så gjordes testet

-

Konsumentp­anelen fick numrerade

• påsar, med digestivek­ex att testa hemma. Ingen visste vilka sorter som ingick i testet och panelmedle­mmarna har smakat på kexen i olika ordning: hälften av panelen började med de låga numren och den andra hälften med de höga numren. Panelmedle­mmarna fick dricka vatten under tiden som de utförde testet.

Priserna är från v 41, 2021.

Produktern­a kan finnas i andra butiker till andra priser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden