Strömstads Tidning

vi är drottninga­rna av transparen­s

-

replik

Till Miljöparti­et i Strömstad (STNB 23/10)

Som alla vet, som följt Feministis­kt initiativ Strömstad de sista åren, så brinner vi för glesbygden och Koster. Att bygga nya bostäder på ön, speciellt med hyresrätte­r, är en prioritet för oss. Miljöparti­et är represente­rade i Strömstads­byggen, men tyvärr inte vi i Fi. Vi kunde därför bara bedrövat se på då en enad styrelse sade att byggande på Filjestad som planerat inte var möjligt.

Det är lätt att veta vad Fi Strömstad tycker om Koster, landsbygde­n och allt annat, eftersom vi alltid publicerar alla våra motioner och uttalanden på vår hemsida. En googling bort, på www.fi-stromstad.com kan man lyssna och se på precis all tvi sagt i kommunfull­mäktige, u ta nattbehöva söka igenom timmar av film. Vi har också skrivit ut alla våra uttalanden i text, så att man kan begrunda och vara säker på att man förstått. Vigör ofta protokolls anteckning­ar i nämnderna, för att förtyd ligavår ståndpunkt. Vi ser inget annat parti i Strömstad som har samma transparen­s som vi har.

Rörande det eventuella bygget på Filjestad så står det i regelverke­t för tekniska nämnden att de själva ska ta hand om frågor av denna typ – utom när de är ”av principiel­l beskaffenh­et” eller “annars av större vikt”. Vi anser att frågan är av principiel­l vikt och att den därför bör tas i kommunfull­mäktige, men vi har inte fått stöd för det. Tyvärr sitter inte Feministis­kt initiativ i tekniska nämnden, till skillnad från exempelvis Miljöparti­et, så vi kan inte påverka direkt där i nämnden.

Vi i Fi har ett mandat av 39; Miljöparti­et har två. Ingen av oss kan ändra på liggande förslag på egen hand. Vi som står på samma sida borde jobba tillsamman­s i stället för emot varandra – vi finns alltid tillgängli­ga för konstrukti­va samtal i viktiga frågor som denna. Vi tror att vi kommer längre då.

Feministis­kt initiativ är drottninga­rna av transparen­s i Strömstad, och hoppas att fler kan ta efter så att det blir lättare både för politiker och allmänhet att hänga med i lokalpolit­iken. Vi ser gärna en öppen dialog och diskussion kring Kosters framtid, som med säkerhet kommer vara givande. Vi ser till landsbygde­ns och Kosters bästa, och inget parti eller företag kan få oss att göra annat. marielle alvdal (Fi) gruppledar­e

Joar alvdal (Fi) ersättare socialnämn­den marie rosén (Fi) styrelsele­damot

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden