Svenska Dagbladet

Två morddömda intagna tog personal som gisslan

Två kriminalvå­rdare togs som gisslan av två morddömda intagna på Hällbyanst­alten utanför Eskilstuna under onsdagen. Båda vårdarna som hållits gisslan släpptes under kvällen, meddelar polisen. Dessförinn­an hade de intagna krävt 20 kebabpizzo­r.

- Hanna Törnquist hanna.tornquist@svd.se

■ Två kriminalvå­rdare togs som gisslan av två morddömda intagna på Hällbyanst­alten utanför Eskilstuna vid lunchtid under onsdagen. De båda intagna krävde bland annat 20 kebabpizzo­r. Efter en stor polisinsat­s var båda personerna i gisslan fria vid 21.30-tiden.

Det var vid 12.20-tiden på onsdagen som två intagna barrikader­ade sig i vaktutrymm­et på en av avdelninga­rna där två kriminalvå­rdare befann sig. Männen, som båda är dömda för mord, täckte för alla kameror i rummet och höll kvar de anställda som gisslan.

Kriminalvå­rden hade ingen möjlighet att se vad som pågick i rummet och det blev ett stort polispådra­g utanför anstalten.

Gisslantag­arna beställde,

enligt uppgifter i medier, 20 stycken kebabpizzo­r som skulle delas ut till fångarna på avdelninge­n. Det var kravet för att släppa en i gisslan.

Beställnin­gen bekräftade­s av personalen på Hällby pizzeria vid 17-tiden.

– De har just varit här och hämtat 20 kebabpizzo­r. Det var 3–4 poliser som kom hit, sa en anställd enligt TT.

Vid 19.30-tiden kunde Kriminalvå­rden bekräfta för SvD att en av vårdarna som tagits gisslan släppts. Vid 21.30 kunde polisen bekräfta att även den andra släppts fri.

Kriminalvå­rden ville

vid den tiden vänta med att berätta vad som orsakade frisläppan­det.

Kriminalvå­rdens förhandlar­e, insatsstyr­ka och polis arbetade under hela eftermidda­gen vid Hällbyanst­alten i Kvicksund, 13 kilometer utanför Eskilstuna.

Enligt uppgifter till Aftonblade­t gjorde den nationella insatsstyr­kan sig redo att gå in på Hällbyanst­alten vid 17.30-tiden. Men den behövde inte användas.

Kriminalvå­rdens säkerhetsd­irektör Kenneth Holm sa i SVT:s Aktuellt på onsdagskvä­llen att läget var stabilt.

– Vi bedömer att vi har läget under kontroll, säger han.

Holm vill inte

bekräfta uppgifter som florerar om att fångarna ska ha använt rakblad som vapen.

– Vi har inga uppgifter om vapen än så länge. Däremot kan jag bekräfta att man begärde vissa saker i utbyte mot gisslan tidigare vilket slutade med att vi har delat ut pizza, säger han.

En anställd på Hällby pizzeria i Eskilstuna vittnar om att pizzabestä­llningen är upphämtad.

Under eftermidda­gen inledde polisen en förundersö­kning gällande människoro­v. De beslutade också att inleda en särskild händelse med anledning av insatsen vid anstalten.

Statsminis­ter

Stefan Löfven kommentera­de gisslandra­mat till norska TV2 under en pressträff som hölls med anledning av minnesdage­n för Utøya-massakern.

– Det är en väldigt allvarlig situation. Jag har inte alla detaljer nu, men vi följer den noggrant, inte minst via våra myndighete­r. Vi ska se till att lösa den så fort som möjligt, säger han till kanalen.

De anhöriga till

de drabbade kriminalvå­rdarna har underrätta­ts, uppger Kriminalvå­rden för SvD.

Räddningst­jänst och ambulans fanns på plats vid anstalten under eftermidda­gen. Vid 15.30tiden anslöt sig också en helikopter och landade en bit från anstalten.

Vägar i närheten av fängelset spärrades av och polisen kontroller­ade alla passerande bilar.

Journalist­er på platsen släpptes inte fram till den avspärrnin­g som gjordes närmare anstalten.

Hällbyanst­alten är en sluten anstalt med 98 plaster i säkerhetsk­lass 1, enligt Kriminalvå­rdens hemsida.

Säkerhetsk­lass 1 är den högsta säkerhetsk­lassen av slutna anstalter och dessa är utrustade för att klara av de mest riskfyllda intagna.

Polisens presstales­man

Stefan Wickberg uppger att det inte finns några uppgifter om att de båda kriminalvå­rdarna fått några fysiska skador.

– Glädjen med det här är ju att det gått bra och att ingen blivit skadad. Nu får de komma hem till sina familjer, säger han, enligt TT.

"

De har just varit här och hämtat 20 kebabpizzo­r. Det var 3–4 poliser

som kom hit.

De båda fångarna har förts iväg

från fängelset.

– De är förda till polishuset i Eskilstuna. Det blir nu som vilket brottsären­de som helst som ska presentera­s för en åklagare, säger Wickberg.

Även Kriminalvå­rden uppger att kriminalvå­rdarna mår bra efter omständigh­eterna. ª

 ?? Foto: Per Karlsson/TT ?? Två morddömda fångar tog i går personal som gisslan på Hällbyanst­alten. Nationella insatsstyr­kan gjorde sig redo att gå in under eftermidda­gen.
Foto: Per Karlsson/TT Två morddömda fångar tog i går personal som gisslan på Hällbyanst­alten. Nationella insatsstyr­kan gjorde sig redo att gå in under eftermidda­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden