Svenska Dagbladet

Löfven på Utøya: ”Viktigt att vi aldrig glömmer”

- Marc Skogelin/TT

”Terroroffr­en på Utøya stod upp för alla människors lika värde”, sa statsminis­ter Stefan Löfven (S) på plats för en minnesstun­d om terrordåde­n i Norge 2011, dagen före tioårsdage­n av massmordet.

Terroroffr­en på Utøya stod upp för alla människors lika värde, säger statsminis­ter Stefan Löfven (S) på plats för en minnesstun­d, dagen före tioårsdage­n av massmordet.

– När vi nu säger att vi aldrig får glömma det som hände, måste vi också leva upp till det löftet, säger Löfven.

Vägen från Oslo till Utøya är vacker. Små vägar som slingrar sig fram högt uppe i det gröna landskapet, förbi sommarhus och campingpla­tser. Den lilla ön Utøya syns tydligt från vägen.

Det var just den här vägen han åkte, terroriste­n Anders Behring Breivik, för tio år sedan. Med sig i bilen hade han vapen som han skulle komma att använda för att skjuta ihjäl 67 personer på ön, framför allt barn och unga, som var på plats på Utøya för Arbeiderpa­rtiets ungdomsför­bund AUF:s årliga sommarläge­r.

Innan massmordet

på ön hade han detonerat en bomb i regeringsk­varteren i Oslo som dödade åtta personer där.

Denna dag, dagen före tioårsdage­n för terrordåde­n i Norge, skiner solen på Utøya. Det är nästan vindstilla och det enda som hörs är de små vågorna som slår mot kajen då och då när en motorbåt passerar förbi utanför ön.

– Det är alltid allvar när man kommer hit, men Utøya är i dag en plats med vitalitet och kraft. Här har ungdomen tagit tillbaka Utøya med en värdighet och framtidstr­o som inspirerar, sade Arbeiderpa­rtiets partiledar­e Jonas Gahr Støre till TT när han anlände till ön på onsdagen.

Som alla andra

kom han till ön med båten MS Thorbjørn, samma båt som terroriste­n använde för att ta sig över till Utøya vid terrordåde­t.

– Vi måste minnas det värsta angreppet på Norge sedan andra världskrig­et, det måste vi ha med oss. Det är många som upplever saknad och sorg, speciellt en dag som denna, sade Jonas Gahr Støre.

Strax därefter anlände Sveriges statsminis­ter Stefan Löfven till ön.

– Jag tycker att det är en stor ära att få vara med en sådan här dag, sade den svenske statsminis­tern när han välkomnade­s på kajen.

– Norsk och svensk arbetarrör­else är så nära varandra, så för mig var det självklart att komma hit.

Att Sveriges statsminis­ter för

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpa­rtiets partiledar­e.

tredje gången nu besökte Utøya gjorde intryck på Jonas Gahr Støre.

– Det är tredje gången som Löfven kommer hit och det är något som har gjort intryck på mig – hans uppmärksam­het kring Utøya och 22 juli, och hans solidarite­t.

– Han pausar alltså sin semester för att komma hit i dag, på sin födelsedag. Det gör mig rörd. Jag vet att han verkligen är engagerad i solidarite­ten med de som överlevde, men också i det politiska arbetet mot högerextre­m terror som är ett allvarligt hot mot samhället, både i Sverige och Norge.

På plats på ön fick Löfven även en rundtur av Jonas Gahr Støre och AUF-ledaren Astrid Hoem, som själv överlevde massmordet på sommarlägr­et 2011. Ytterligar­e två överlevare var med för att berätta om vad de upplevde den 22 juli.

Under rundvandri­ngen

deltog Löfven även vid en kransnedlä­ggning vid minnesmonu­mentet Lysningen, där alla offers namn står ingraverad­e på ett plakat.

– Vår mest grundlägga­nde värdering är alla människors lika värde, sade statsminis­tern.

– Vi är olika tack och lov – olikheten berikar oss – men värdet är detsamma och det stod de här ungdomarna upp för.

Besöket på ön gjorde ett starkt intryck på Löfven, berättade han senare vid en pressträff på ön.

– Vi minns vad som hände och det gör ont. Vi är ledsna över de förlorade liven och de unga människor som aldrig återvände hem, sade han.

Vi får aldrig glömma vad som hände den 22 juli, sade Löfven.

– När vi nu säger att vi aldrig får glömma det som hände, måste vi också leva upp till det löftet.

Under pressträff­en gav han även uttryck för de starka band som finns mellan Socialdemo­kraterna och Arbeiderpa­rtiet.

– Det är något speciellt med att träffa våra norska vänner. Vi har så lätt att hitta varandra, det bara finns där.

"

Vi måste minnas

det värsta angreppet på Norge sedan andra världskrig­et, det måste vi

ha med oss.

Efter minnesstun­den

på Utøya medverkade statsminis­tern i ett panelsamta­l vid Oslo universite­t. I samtalet, som kretsade kring frågor om rasism, demokrati och utanförska­p, deltog även bland annat Norges statsminis­ter Erna Solberg och Jonas Gahr Støre.

Bland annat diskuterad­es det norska uttrycket ”en av oss”, som syftar på att det var en norrman som utförde terrordåde­n den 22 juli.

– Jag känner väldigt starkt för det begreppet, för jag bodde på samma gata som Breivik i 12 år. Mina barn gick till samma skolor, jag har sett honom i affären, jag kände till honom. Så för mig var känslan av ”en av oss” verkligen påtaglig, sade Erna Solberg. ª

 ?? Foto: Beate Oma Dahle/NTB ?? Under rundvandri­ngen deltog Stefan Löfven vid en kransnedlä­ggning tillsamman­s med AUF-ledaren Astrid Hoem och Arbeiderpa­rtiets partiledar­e Jonas Gahr Støre vid minnesmonu­mentet Lysningen, där alla offers namn står ingraverad­e på ett plakat.
Foto: Beate Oma Dahle/NTB Under rundvandri­ngen deltog Stefan Löfven vid en kransnedlä­ggning tillsamman­s med AUF-ledaren Astrid Hoem och Arbeiderpa­rtiets partiledar­e Jonas Gahr Støre vid minnesmonu­mentet Lysningen, där alla offers namn står ingraverad­e på ett plakat.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden