IK Frej: ”Vi kan vin­na mot al­la lag”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Kevin We­din

IK Frej tar emot Norr­by IF hem­ma på Vi­kinga­val­len när su­pe­ret­tan drar igång. Trä­na­re Björkne­sjö ser med till­för­sikt fram emot sä­song­en.

På mån­dag star­tar sä­song­en på all­var för IK Frejs herr­lag i su­pe­ret­tan. Då tar de emot Boråsla­get Norr­by IF Hem­ma på Vi­kinga­val­len kloc­kan 15.00.

– Vi har haft en fan­tas­tisk för­sä­song, vi vann mot Ham­mar­by med 4–1, för­lo­ra­de vis­ser­li­gen med 0-1 mot Djur­går­den och AIK, men det är tre bra mat­cher mot tre topp­lag. Jag hop­pas vi ska kun­na bju­da på en at­trak­tiv fot­boll och att pu­blik­snit­tet över­sti­ger 1000 åskå­da­re, sä­ger Ro­berth Björkne­sjö.

En­dast åt­ta spe­la­re fjol­å­rets A-trup­pen är kvar och en­ligt Ro­berth kan det ta en tid in­nan spe­let fly­ter.

– Vi kan vin­na mot al­la lag. Men spe­let sit­ter in­te rik­tigt än­nu och nu i bör­jan kom­mer vi få käm­pa. Men vi har många fan­tas­tiskt duk­ti­ga spe­la­re. Även om vi vill ha mer tid att trä­na är det bra att kom­ma in i skarpt lä­ge.

Ny­li­gen gjor­de klub­ben klart med Ama­dou Jawo, som efter fle­ra år på bän­ken i Djur­går­den, kom­mer till­ba­ka till IK Frej.

– Han har in­te spe­lat så myc­ket på ett par år och det kom­mer ta li­te tid in­nan han är i topp­form, men det syns att han har fina kva­li­té­er. I form så hål­ler han jät­te­hög kva­li­té och har ju gjort det fan­tas­tiskt i All­svens­kan ti­di­ga­re, sä­ger Björkne­sjö.

Nå­got mål för sä­song­en vill Ro­berth Björkne­sjö än­nu in­te fast­stäl­la.

– Re­a­lis­tiskt är väl 16: e ef­tersom vi är klub­ben med lägst om­sätt­ning, själv tror jag vi blir bätt­re. Men jag har sagt att det är bätt­re att sät­ta må­let efter tio om­gång­ar när vi ser hur vi lig­ger till.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

TAG­GAD. Trä­na­ren Ro­berth Björkne­sjö ser fram emot sä­song­en som drar igång på mån­dag hem­ma mot Norr­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.