Tä­by­bon Jer­ry Wil­li­ams har av­li­dit

Täby Nyheter - - Täby -

Jer­ry Wil­li­ams, som egent­li­gen het­te Erik Fern­ström, av­led sön­da­gen den 25 mars, efter en kort tids sjuk­dom. Han blev 75 år gam­mal.

”Det är med tungt hjär­ta och stor sorg som vi mås­te med­de­la att Erik Fern­ström ( Jer­ry Wil­li­ams), efter en kort tids sjuk­dom, läm­na­de oss igår sön­dag. Vå­ra tan­kar går till fa­mil­jen och vi ber om re­spekt att lå­ta dem sör­ja ifred”, skri­ver bok­nings­bo­la­get Blix­ten & Co i ett press­med­de­lan­de.

1962 slog Jer­ry Wil­li­ams ige­nom med ban­det The Vi­o­lents och året där­på åk­te de med som för­band på The Be­at­les Sve­ri­ge­tur­né. Efter det har han va­rit en av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra ar­tis­ter.

Jer­ry Wil­li­ams var se­dan många år till­ba­ka bo­satt i Tä­by.

AR­TIST. Jer­ry Wil­li­ams blev 75 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.