No­mi­ne­ra din fa­vo­rit i täv­ling

Täby Nyheter - - Täby -

Årets stads­bygg­nads­pro­jekt är ett pris och en år­lig täv­ling där in­vå­nar­na i Tä­by får no­mi­ne­ra sin fa­vo­rit­bygg­nad el­ler plats som fär­dig­ställts un­der 2015 el­ler se­na­re. För­ra året till­de­la­des town­housen i Ull­na Strand pri­set och året in­nan det var det Brink­sko­lan som vann.

No­mi­ne­rings­ti­den på­går fram till den 1 april, och det be­hö­ver in­te va­ra en of­fent­lig bygg­nad som no­mi­ne­ras. En­ligt Jo­han Al­ger­non (M), stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de kan det ock­så va­ra en­skil­da bo­stads­hus, en an­lägg­ning, be­lys­ning, park el­ler ett torg. Pris de­las ock­så ut till den som läm­nar in den bäs­ta no­mi­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.