Stort po­lispå­drag i Tä­by efter upp­gif­ter om smäll

Täby Nyheter - - Täby -

Po­li­sen fick in ett larm kloc­kan 21.20 för­ra hel­gen, på lör­da­gen.

– Det var en per­son som kör­de på Ar­ning­e­le­den/Jar­la­ban­kes väg, om­kring där, som hör­de en smäll och såg nå­got som flam­ma­de till, sä­ger Eva Nils­son, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Po­lis­pa­trul­ler och även po­li­sens he­li­kop­ter var in­kopp­la­de i ären­det.

– Men vi hit­ta­de in­te nå­got som kan för­kla­ra det, sä­ger Eva Nils­son

Strax fö­re 23 av­slu­ta­de po­li­sen sö­kan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.