Tho­mas skra­pa­de hem stor­vinst i tv

Täby Nyheter - - Täby -

Un­der påsk­hel­gen skra­pa­de Tä­by­bon Tho­mas Göt­he, 80 år, fram en kvarts­mil­jon kro­nor på triss i Ny­hets­mor­gon på TV4.

– Tja, det var väl kul. Det är in­te så­dant där man är med om var­je dag. Jag blev häm­tad i taxi, fick bo på ho­tell, äta god mat och ha det bra, sä­ger han.

Tho­mas dröm­mer om att åka till Ga­la­pa­go­sö­ar­na, men tror att re­san blir för lång.

– Re­sa ska jag, men det ha­de jag be­stämt långt in­nan. Jag ska med min dot­ter och hen­nes fa­milj till Kro­a­ti­en. Se­dan ska jag väl ut på nå­got li­tet an­nat även­tyr. Man un­nar sig li­te gott här hem­ma ock­så.

I mit­ten av de­cem­ber för­lo­ra­de Tho­mas sin hust­ru se­dan över 50 år.

– Hon dog den 14 de­cem­ber och den 28 de­cem­ber var jag i Tä­by cent­rum och köp­te två lot­ter, den ena var den här vinst­lot­ten. Jag ha­de gär­na sett att hon va­rit med på det här, sä­ger han.

TRISSGLÄDJE. Tä­by­bon Tho­mas Göt­he kam­ma­de hem en or­dent­lig triss­vinst i ru­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.