Kö­ra till Al­per­na? Här är tips för ski­dre­san

Täby Nyheter - - Motor -

Dubb­fria vin­ter­däck är det säk­ras­te va­let, om re­san går till trak­ter med vin­ter­kli­mat. Dubb­däck är dock in­te tillåt­na i Tyskland och i Po­len, in­te ens för gen­om­re­sa.

Till och från skidor­ter­na be­hövs nor­malt inga snö­ked­jor. Men om man gli­der av vägen och kör fast i en dri­va är de bra att ha till hands. El­ler på bran­ta mind­re vägar där väg­ba­nan är täckt med is el­ler pac­kad snö.

På vis­sa alp­vä­gar krävs att snö­ked­jor el­ler au­to­socks finns med i bi­len. Det skyl­tas med ett sär­skilt väg­mär­ke. Snö­ked­jor he­ter Sch­ne­ek­et­ten på tys­ka, chai­nes à nei­ge på frans­ka, ca­te­ne på ita­li­ens­ka. i bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.