Var­för ta bort El­la boll­plan?

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Bir­git Sä­berg Grib­bylund

Apro­på att Tä­by kom­mun vill att ung­do­mar ska id­rot­ta. Var­för tar de då bort El­la boll­plan och gör till park? Där finns idag Eriklunds Kam­rat­för­e­nings rug­by. Störst i Sve­ri­ge på ung­doms­rug­by.

Vi har i många år öns­kat en klubb­lo­kal där, en läk­ta­re samt be­lys­ning. Var ska vå­ra ung­do­mar trä­na/spe­la rug­by istäl­let? Krä­ver en bra gräs­plan. Belys­ning­en skul­le va­ra till/från klubb­lo­ka­len och det hand­lar om cir­ka fy­ra kväl­lar i vec­kan max till 21.30.

Men Tä­by kom­mun vill ha nå­got an­nat?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.