Tön­tigt, ja, men väl­digt im­po­ne­ran­de

Täby Nyheter - - Stockholmshelg -

Ska trol­le­ri bli tren­digt? Nja, vet­te fan. Per­son­li­gen har jag väl­digt svårt att se att det blir hippt att dra ka­ni­ner ur hat­tar. El­ler så­ga itu da­mer. El­ler trick­sa med kort. El­ler... ja, ni fat­tar. Den tönt­stäm­peln som finns där, lär bli kvar ett tag till, i al­la fall om du frå­gar mig.

En sak jag dock kan skri­va un­der på som Ca­ro­li­ne Ravn sä­ger här in­till, är hur ir­ri­te­ran­de det är med ma­gi. För jag vill för­stå hur det går till. På stock­hol­mdi­rekt.se/tv kan ni se en kort film där hon trol­lar bort mig.

Ett sånt där klas­siskt ”ta ett kort, vil­ket som helst”-trick. Och ja, det är ju en sta­pel­va­ra bland troll­konst­nä­rer värl­den över. In­te ori­gi­nellt men väl­digt fing­er­flinkt. Jag har sett det förr, lik­som.

Och! Än­då! Så gräns­löst ir­ri­te­ran­de att jag blir blåst när det trots allt sker mitt fram­för mi­na eg­na ögon. Jag kan in­te slapp­na av och ba­ra nju­ta av det, ut­an vill prompt ve­ta hur det går till.

Jag får väl helt en­kelt lyss­na på Ravn och föl­ja hen­nes råd och va­ra li­te små­full när det ska trol­las. Blir lät­ta­re att ac­cep­te­ra att man blir lu­rad då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.