Vil­ken app an­vän­der du mest?

Täby Nyheter - - Hej Täby -

Victo­ria Löwen­berg, 42, dri­ver yo­gastu­dio:

– In­stagram och fa­ce­book an­vän­der jag i job­bet. Pri­vat är det mejl, DN-ap­pen och ka­me­ran som är i topp!

Hans Holst, 57, lä­ra­re:

– Jag har många kon­tak­ter runt om i värl­den så där­för an­vän­der jag Fa­ce­book myc­ket.

Niklas Öst­man, 29, pro­jekt­le­da­re:

– Jag lyss­nar på mu­sik via Spo­ti­fy-ap­pen sä­kert fem tim­mar om da­gen.

El­len Gårdh, 32, dri­ver webb­s­hop:

– Spo­ti­fy. Jag an­vän­der den när jag trä­nar el­ler är på väg nån­stans, i snitt fy­ra tim­mar om da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.