Brand­kå­ren ryck­te ut till för­sko­la

Täby Nyheter - - Täby -

Strax in­nan halv el­va i tis­dags på för­mid­da­gen gick brand­lar­met på en för­sko­la i Hä­ger­näs.

Kloc­kan halv el­va kom brand­kå­ren fram till för­sko­lan. Då var det fort­fa­ran­de oklart om det brann el­ler ej.

– Man mö­ter upp där och man har hant­ver­ka­re i den bygg­na­den där. Så det kan va­ra en or­sak till det. De går in och kon­trol­le­rar det nu, sä­ger Hans Eriks­son, led­nings­o­pe­ra­tör.

Vid kvart i el­va kom åter­rap­por­te­ring­en från plat­sen - ing­en brand.

– Det är hant­ver­kar­nas ar­be­te som på nå­got sätt gjort att lar­met gått igång. Men det brinner in­te, sä­ger Hans Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.