Lö­sa hun­den i Täby för­bryl­lar

Täby Nyheter - - Täby -

Det var för­ra hel­gen som en per­son såg en hund som var ute på vift i när­he­ten av Ull­na. Ef­ter det har en Fa­ce­book­grupp, ”Fånga in den sto­ra svar­ta hun­den – Täby” star­tats.

– Vi vet in­te om den här hun­den ba­ra var ute själv och kom­mit till­ba­ka till sin äga­re el­ler om den hun­den va­rit ute läng­re tid, om nå­gon ba­ra dum­pat den, sä­ger Ca­ri­na Ols­son från för­e­ning­en ”hun­dar ut­an hem”.

– Ing­en har hört av sig till po­li­sen el­ler an­mält den som sak­nad.

Grupp­med­lem­mar­na hop­pas nu att äga­ren, om det finns nå­gon, ska hö­ra av sig.

– Vi vill gär­na kom­ma i kon­takt med äga­ren så att vi kan slip­pa oroa oss, sä­ger Ca­ri­na Ols­son.

Ser du hun­den el­ler har mer in­for­ma­tion ska du hö­ra av dig till Ca­ri­na på num­mer 072-3412277.

FOTO: PRI­VAT

LÖS HUND. Många har und­rat över den svar­ta hun­den som setts till på oli­ka plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.