Så tyc­ker lä­sar­na:

Täby Nyheter - - Täby -

”Bätt­re än att ha oli­ka vec­kor för Åva och res­ten av Tä­bys sko­lor.”

P.A.

”Pro­ble­met är väl att se­mester­da­gar­na för för­äld­rar­na in­te räc­ker till. På som­ma­ren är det lät­ta­re att fin­na sys­sel­sätt­ning med oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Är tvek­sam till två vec­kor på hös­ten. Bar­nen be­hö­ver lång­le­digt på som­ma­ren.”

M.T.

”Jag tyc­ker att det är bra. Om man vill åka bort blir re­se­al­ter­na­ti­ven vä­sent­ligt bil­li­ga­re!”

I.B.

”Nej! Prao istäl­let el­ler sam­hälls­tjänst men in­te mer le­dig­het.”

K.B.

”Rik­tigt usel idé.”

R.N.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.