Nya sökin­sat­ser ef­ter Ste­fan, 48

Täby Nyheter - - Norrort - Lotten Engbom

Val­len­tu­na­bon Ste­fan är fort­fa­ran­de för­svun­nen. Po­li­sen be­rät­tar nu om var­för de sökt på Solö en bit ut­an­för Norr­täl­je.

Det var tis­da­gen den 13 mars som Val­len­tu­na­bon Ste­fan, 48 år, för­svann.

När den­na tid­ning gick i tryck var Ste­fan fort­fa­ran­de för­svun­nen. En­ligt Ma­rie Näslund, på grova brott i Sol­len­tu­na, har ingen­ting nytt kom­mit fram i ären­det.

– Vi har inga nya spår alls, sä­ger hon.

Mis­sing Pe­op­le har sökt i om­gång­ar, men ut­an att hit­ta nå­got. Un­der påsk- hel­gen läm­na­de man cen­tra­la­re de­lar av Norr­täl­je och sök­te på Solö, som lig­ger på väg ut mot Furusund.

Hur kom­mer det sig att man sökt på Solö?

– Det är för att han har kopp­ling­ar dit. Det är ingen­ting från hans mo­bil, ut­an det är att han ti­di­ga­re va­rit på Solö. Det är där­för man sökt där i fall han ha­de åkt dit. Jag vill in­te sä­ga så myc­ket mer, sä­ger Ma­rie Näslund. Val­len­tu­na­bon Ste­fan, 48, för­svann den 13 mars i år. Hans bil åter­fanns i helt skick på par­ke­ring­en i Norr­täl­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.