Sto­ra val­skill­na­der längs Roslags­ba­nan

Täby Nyheter - - Hej Täby - Re­por­ter HEGE HELLSTRÖM

Va­let är över, och även om vi in­te helt vet hur re­ge­ring­en kom­mer att se ut, har vi i al­la fall fått re­sul­tat hur män­ni­skor rös­tat. Det är in­tres­sant att no­te­ra skill­na­der­na mel­lan oli­ka de­lar av Nor­rort när det kom­mer till riks­dags­va­let. Vi hop­par på Roslags­ba­nan i Dan­de­ryd, där Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fick 10,3 pro­cent i riks­dags­va­let. Vi åker norrut mot Täby, där vi no­te­rar att SD fick 11,5 pro­cent. Pre­cis ef­ter kommun­grän­sen mot Val­len­tu­na, i Bäll­sta­berg, fick SD 11,4 pro­cent.

Längst norrut i sam­ma kom­mun som Bäll­sta­berg, där Roslags­ba­nan vän­der, lig­ger Kårs­ta. Där, mitt i det som ser ut som en lant­lig idyll, sam­la­de SD in 24,8 pro­cent av rös­ter­na.

Tänk att en re­sa längs en järn­väg kan vi­sa på så sto­ra skill­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.