Rån mot mat­bu­tik i Tä­by

Täby Nyheter - - Tä­by -

Det var i sön­dags­kväll som Ica­bu­ti­ken i Näs­bydal rå­na­des i sam­band med att bu­ti­ken skul­le stänga.

– Vi fick in ett larm 22.09 om att en mat­bu­tik bli­vit ut­satt för rån. Det rör sig om tre gär­nings­män som ska ha till­tving­at sig nå­got form av gods, sä­ger Per Fahl­ström, press­kon­takt på polisens led­nings­cen­tral.

Gär­nings­män­nen ska sedan ha flytt plat­sen i en bil, men en­ligt po­li­sen finns ännu ing­en fri­hets­be­rö­vad i ären­det.

Ut­an­för bu­ti­ken häng­de i mån­dags en lapp som med­de­la­de att den på grund av rå­net skul­le öpp­na se­na­re än van­ligt. Bu­ti­ken byt­te lås men har nu öp­pet som van­ligt. – Men ban­ko­ma­ten kom­mer att tas bort nu, sä­ger Mar­cus Ahlen, Ica-hand­la­re.

En­ligt ho­nom är det en choc­kad stäm­ning bland per­so­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.