Tvär­för­bin­del­ser­na i re­gi­o­nen är be­dröv­li­ga

Täby Nyheter - - Tyck Om! -

Re­plik till in­sän­da­ren ” Var­för fi nns ing­et enkla­re sätt att ta sig ös­terut?” De all­män­na tvär­för­bin­del­ser­na in­om Tä­by och till när­kom­mu­ner­na i öst är be­dröv­li­ga.

Det är bil som gäl­ler. Så onö­digt mil­jö­be­las­tan­de.

Jag pend­lar mel­lan Tä­by Kyrk­by och Näs­by Park. Det är en mil syd­öst in­om kom­mu­nen och tar cir­ka 20 till 30 min med bil. Al­ter­na­ti­vet med buss tar över en tim­me med tre oli­ka lin­jer-ohåll­bart! Vad hän­der när al­la bil­bur­na bör­jar pend­la från Roslags-Näs­by, Slottspar­ken och Ga­lopp­fäl­tet? Det sat­sas en­dast för pend­ling till stan. För­bätt­ra ock­så kom­mu­ni­ka­tio­ner­na in­om Tä­by och till när­kom­mu­ner­na i Öst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.