Tä­by cent­rum i mitt hjär­ta

Täby Nyheter - - Hej Täby - Pra­ta med mig! LOT­TEN ENG­BOM lot­ten.eng­bom @di­rekt­press.se

N u i vec­kan fi­rar Tä­by cent­rum 50 år. Ni är sä­kert många som va­rit med läng­re än vad jag har, men när jag tänker till­ba­ka har jag över­dri­vet många min­nen där­i­från. Har man vux­it upp i Tä­by har Täb­ban för­mod­li­gen spe­lat en cen­tral roll i ens liv, va­re sig man vill el­ler in­te.

För mig, och mi­na klass­kom­pi­sar, var Tä­by cent­rum den plat­sen som sym­bo­li­se­ra­de vux­en­li­vet, el­ler i al­la fall att man var på väg att slu­ta va­ra ett li­tet barn. Jag minns fort­fa­ran­de förs­ta gång­en som jag in­te gick till fri­tids ef­ter sko­lan ut­an istäl­let vand­ra­de iväg med min klass­kom­pis Anna till Tä­by cent­rum. Helt en­sam­ma. Nu pir­rar det väl in­te di­rekt i ma­gen av att åka till Tä­by cent­rum - men oj vad för­vän­tans­full jag var då.

Se­dan blev Täb­ban den ul­ti­ma­ta plat­sen att hänga runt med si­na kom­pi­sar på. Vi star­ta­de var­je mor­gon på väg till sko­lan med att åka rutsch­ka­na på räc­ket till rull­trap­pan ner från busstor­get, och se­dan av­slu­ta­de vi skol­da­gen med att kä­ka pom­mes fri­tes på Don­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.