Larm om skott­loss­ning i Tä­by – ”hört fle­ra skott”

Täby Nyheter - - Täby - Lot­ten Eng­bom

Det var nat­ten mot lör­dag, strax ef­ter kloc­kan tolv, som po­li­sen fick in ett larm från en per­son som trott sig ha hört fler­ta­let skott i Tä­by Kyrk­by. Fle­ra per­son upp­gav på so­ci­a­la me­di­er att de ock­så hört fler­ta­let skott.

– Vi fick ett så­dant larm kloc­kan 00.08. Nå­gon har hört ett an­tal smäl­lar, sä­ger Carina Ska­gerlind på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Po­li­sen åk­te ut till om­rå­det.

– Då åker vi runt i om­rå­det, lyss­nar, cir­ku­le­rar med patrull Vi hit­ta­de ing­et som styr­ker det. Det är ing­en kon­sta­te­rad skott­loss­ning. Men det går in­te att ute­slu­ta, sä­ger Carina Ska­gerlind.

Hon po­äng­te­rar dock att det är van­ligt med larm om just skott­loss­ning.

– Det här hän­der of­ta. I de fles­ta fall är det ing­et. Det kan of­ta fin­nas and­ra för­kla­ring­ar, en bil som riv­star­tar, nå­got byg­ge som det smäl­ler ifrån el­ler smäl­la­re, sä­ger Carina Ska­gerlind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.