Tibb­le 2.0

Täby Nyheter - - Täby -

I för­la­get lig­ger stads­par­ken centralt och tanken är att oli­ka funk­tio­ner sam­las runt den, så som sko­la, gym­na­sie­sko­la och Tibb­le Sci­ence Park- som lig­ger där Tibb­le gym­na­si­um lig­ger i dag.

I för­sla­get finns även idéer på hög­re be­byg­gel­ser vid Roslags Näs­by, sö­der om Åva Gym­na­si­um.

Sta­tions­om­rå­det lig­ger i för­sla­get nä­ra Åva gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.