Den grö­na tri­ang­eln

Täby Nyheter - - Täby -

För­sla­get byg­ger på ett grön­st­råk som bin­der ihop Grind­torp med ska­te­par­ken, ge­nom om­rå­det. Grön­st­rå­ket kor­sas av en för­läng­ning av Es­pla­na­den som går ner till spet­sen av tri­ang­eln. Tre gym­na­sie­sko­lor lig­ger runt ett centralt cam­pus­om­rå­de där det grö­na strå­ket och Es­pla­na­den möts. Idén är att läg­ga de tre fot­bolls­pla­ner­na där Näs­bydal­sko­lan lig­ger i dag. Buss­ter­mi­na­len ska lig­ga där sim­hal­len lig­ger i dag och tanken är att det ska va­ra hög­re bygg­na­der sö­der om Åva gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.