Vem är din fa­vo­ri­tid­rot­ta­re?

Täby Nyheter - - Hej Täby -

Da­vid Ma­tan, 18, stu­de­ran­de, Tä­by Kyrk­by:

– Paul Pog­ba, jag gil­lar hans stil och hans spe­lar bra helt en­kelt.

Ri­kard Prahl Witt­berg, 50, fa­ci­li­ty ko­or­di­na­tor, Tä­by:

– Golfspe­la­ren Se­ve­ri­a­no Bal­les­te­ros. Han gör som jag, slår bort sig först och räd­dar sig sen.

Sver­ker Thor­ström, 76, pen­sio­när, El­la Park:

– Sa­rah Sjö­ström, hon är så him­la duk­tig tyc­ker jag.

Ann-Britt Hedsén, 67, ti­man­ställd pen­sio­när, Näs­by­park:

– Char­lot­te Kal­la, för att hon är en id­rot­ta­re som in­te är okej med att gö­ra re­klam för bet­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.