Ho­as bok lyf­ter dol­da funk­tions­hin­der

Täby Nyheter - - Täby -

Tä­bytje­jen Hoa Pa­lo har gett ut en bok som ska få män­ni­skor att att för­stå hur det är att ha dol­da funk­tions­hin­der ge­nom att be­skri­va si­na er­fa­ren­he­ter.

Hon har själv Asper­gers syndrom och ce­re­bral pa­res och vet hur det är att le­va med funk­tions­hin­der i var­da­gen. Boken rik­tar sig till till dig som själv har dol­da funk­tions­hin­der och till an­hö­ri­ga, vän­ner el­ler till dig sm ba­ra är nyfiken och vill lä­ra dig mer.

Den 20 oktober kloc­kan 13 kom­mer Hoa Pa­lo att fin­nas på Grib­bylunds Bi­bi­lo­tek där hon be­rät­tar om boken. Un­der da­gen kan man även kö­pa boken, få den sig­ne­rad och stäl­la frå­gor.

FOTO: PRI­VAT

BOKSLÄPP. Hoa Pa­lo vill ge­nom sin bok lyf­ta dol­da funk­tions­hin­der och hur det var­da­gen kan va­ra för den som har dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.