Sup­por­ter­kul­tu­ren fram­för allt

Täby Nyheter - - Stockholmshelg -

Klackspark snac­kar om sup­por­ter­kul­tu­ren som hel­het. Ut­gångs­punk­ten är säl­lan sup­por­ter­ska­pet till det eg­na la­get, vil­ket gör dem smått uni­ka i podd­värl­den. ’’Vi var till ex­em­pel ti­di­ga att lyf­ta pro­jek­tet Enab­le, en grej som i kort­het går ut på ut­i­från evi­dens ska­pa tryg­ga fot­boll­sar­range­mang med po­si­ti­va upp­le­vel­ser för al­la in­blan­da­de. Det är vi stol­ta över’’, sä­ger An­na Pi­er­re. Lyss­na på pod­den på web­ben via klackspark.lib­syn.com el­ler sök på ”Klackspark” i din podcast-app.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.