20

Täby Nyheter - - Motor -

KILO­ME­TER I TIM­MEN lyc­ka­des Bu­gat­tis test­fö­ra­re, An­dy Wal­la­ce, top­pa full­ska­le­ver­sio­nen av en Bu­gat­ti Chi­ron helt byggd i tek­nik­le­go. Till skill­nad från ori­gi­nal­bi­lens topp­has­tig­het på över 400 km/h. To­talt rör det sig om över en mil­jon oli­ka bi­tar och det tog över 337 ar­bets­vec­kor att byg­ga bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.