Han tog SM-sil­ver i ovan­li­ga ”spor­ten”

Täby Nyheter - - Sidan 1 -

Nu är det be­stämt vil­ket te­ma plan­te­ring­en kom­mer att ha un­der som­ma­ren 2019.

Ett li­te för­vå­nan­de te­ma vann ef­ter att Tä­bys be­folk­ning fick rös­ta. Det vin­nan­de bi­dra­get: Glit­ter och gla­mour!

Te­mat ut­lo­vas att va­ra fest­ligt och färg­glatt och blom­mor­na kom­mer att gå i rosa, guld, vitt och sil­ver.

Det är oli­ka te­man för var­je år och väx­ter­na plan­te­ras på för­som­ma­ren, i ju­ni. För­ra året vann te­mat bin och fjä­ri­lar.

FO­TO: TÄBY KOM­MUN

FINT SKA DET VA­RA. Årets te­ma är nu be­stämt, det blir glit­ter och gla­mour i Täby 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.