Po­li­sen: Det in­träf­far fler in­brott un­der skol­lo­ven

Täby Nyheter - - Täby -

Un­der för­ra hel­gen sked­de fle­ra in­brott samt för­sök till in­brott i Tä­by. Dör­rar och föns­ter har bru­tits upp, och in­brot­ten har skett un­der se­na­re ef­ter­mid­dag när ing­en va­rit hem­ma.

– Det är oklart vad som är stu­let, ge­ne­rellt kan vi ty­värr se att in­brot­ten ökar vid skol­lo­ven, sä­ger Jan Ber­lin, kom­mun­po­lis i po­lis­om­rå­de Tä­by.

Fö­re höst­lo­vet gick po­li­sen ut med var­ning­ar om att man bör pra­ta med gran­nar, ha ti­mer på lam­por, töm­ma post och skot­ta om det snö­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.