Ex­per­ter om lä­get ef­ter va­let

Täby Nyheter - - Hemma - Text: Cla­rence Fren­ker | Michael Toll

Bostads­frå­gan är hög­ak­tu­ell ef­ter hös­tens val. Men med ett nytt sty­re i stads­hu­set och en re­ge­ring som än­nu in­te är på plats är det få som vet vad som kom­mer att hän­da. Så här sä­ger ex­per­ter­na om lä­get – och vad de tyc­ker mås­te ske fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.