Se­ni­or­cen­ter Näs­by­park

Täby Nyheter - - Hej Täby -

Nu har Tä­bys and­ra se­ni­or­cen­ter öpp­nat. Väl­kom­men till­sam­mans. Du kan ock­så va­ra med på an­pas­sad jym­pa, fö­re­läs­ning­ar och få hjälp med da­to­rer. Verk­sam­he­ten ska­pas till­sam­mans med se­ni­o­rer­na. Kanske vill du hjäl­pa till som värd el­ler nå­got an­nat? Se­ni­or­cen­ter Näs­by på ta­by.se/eve­ne­mang

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.