Kän­ner du igen Tä­bys bygg­na­der?

Vi pas­se­rar dag­li­gen många bygg­na­der runt om­kring där vi bor. Men hur bra koll har du egent­li­gen på hus och bygg­na­der i Tä­by och Dan­de­ryd?

Täby Nyheter - - Sidan 1 -

VI SÖ­KER NAM­NET

Mel­lan 1943 och 1981 var det här en sko­la in­till Näs­by slott, men vad het­te den? 1. Slotts­sko­lan X. Sjö­krigs­sko­lan 2. Ma­ri­na krigs­sko­lan

HUR MYC­KET VAT­TEN?

Vat­ten­torn är bra att ha, men var nå­gon­stans finns egent­li­gen den här bygg­na­den? 1. Ens­ta X. No­ra 2. Ene­by­berg

VAD GÖR MAN HÄR?

Ce­der­grens­ka tor­net kän­ner nog de fles­ta igen. Men vad an­vänds bygg­na­den till idag? 1. Re­stau­rang – och kon­fe­rens­an­lägg­ning X. En pri­vat­per­son bor där 2. Kung­a­fa­mil­jens ”ex­tra­hus”

KUNGLIG FÖDSEL

Vil­ket av kung­a­bar­nen har in­te fött barn på Dan­de­ryds sjuk­hus? 1. Kron­prin­ses­san Victo­ria X. Prins Carl Philip 2. Prin­ses­san Ma­de­le­i­ne GAMMALT KAPELL Det här ka­pel­let förät­tar många vigs­lar per år, men var finns det? 1. Vigg­by­holm X. Tä­by Kyrk­by 2. Djurs­holm

KÄND Ö MED KÄND ÄGARE

På den här lil­la ön i Djurs­holm bor en känd per­son. Vet du vem vi sö­ker? 1. Ti­ger Woods X. Björn Ul­veus 2. Mats Sun­din

VAR LIG­GER SLOTTET

Det här slottet finns i Nor­rort. Men vet du vad vi­ken he­ter som det lig­ger vid? 1. Näs­by­vi­ken X. Fram­näsvi­ken 2. Ger­ma­nia­vi­ken

VIL­KEN PLATS?

Den här svar­ta lå­dan har fått många att und­ra vad det är, men var lig­ger den nå­gon­stans? 1. Mör­by Cent­rum X. Tä­by torg 2. Arninge

VIL­KEN GÅRD?

Med anor från 1600-ta­let hu­se­rar scou­ter här, men vad he­ter går­den? 1. Ber­ga gård X. Kar­by gård 2. Vigg­by­holms gård

UDDA HUSTYP

Det här hu­set ser kanske in­te ut som många and­ra. Men var finns det? 1. No­ra Strand X. Roslags Näs­by 2. Djurs­holms Ös­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.