Har du bör­jat hand­la di­na jul­klap­par?

Täby Nyheter - - Hej Täby -

So­fie Igel­ström, 31, bu­tiks­bi­trä­de:

– Ja, jag har gjort miss­ta­get att bör­ja för­sent och man lär sig av det. Nu är jag ute i god tid.

Ri­ta Ba­sa, 40, bu­tiks­bi­trä­de:

– In­te än, men jag vet vad jag ska hand­la så när jag väl går ut så går det fort.

An­ne­li Igel­ström, 64, hem­tjänst:

– Jag har bör­jat, det är skönt att få det un­dan. Men sen ger jag ba­ra pa­ket till barn­bar­nen, vi vux­na skän­ker peng­ar till väl­gö­ren­het.

Ro­ger Bärlund, 50+, ord­nings­vakt i Val­len­tu­na:

– Var­je år sä­ger jag att jag ska va­ra ti­dig, men var­je år blir det än­då sista-mi­nu­ten köp. Har jag rik­tig tur så blir det gjort två da­gar in­nan jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.