De blev Tä­bys bäs­ta unga fö­re­ta­ga­re

Täby Nyheter - - Täby -

För­ra vec­kan kun­de al­la som vil­le gå och tit­ta på Tä­bys UF-fö­re­tag som ar­be­tat fram idéer och fö­re­tag un­der UF-mäs­san i kom­mun­hu­set.

Un­der da­gen ut­sågs även en vin­na­re i täv­ling­en om den bäs­ta mon­tern. Det blev UF-fö­re­ta­get Nord Jew­le­ry UF som tog hem pri­set.

Fö­re­ta­get drivs av Vig­go Isaks­son, Vi­o­la Stjern­berg, Erik Holl­man, Han­nah San­dqvist från Tä­by En­skil­da. De val­de att ska­pa hals­smyc­ken som be­sö­ka­re kun­de kö­pa.

Un­der da­gen de­la­des även två he­ders­pris ut. Vin­na­re av dem blev MustRe­fresh UF och DrinkSa­fe UF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.