Mel­lo­del­ta­ga­re kom­mer till Tä­by

Täby Nyheter - - Täby -

Me­lo­di­festi­va­lens Eli­as Ab­bas spe­lar för Tä­bys hög­sta­di­eung­do­mar näs­ta fre­dag.

Kloc­kan 19.30 är spel­ning­en på Grib­by­gård och ef­teråt blir det ne­on­par­ty fram till kloc­kan 23.00.

– Vi kom­mer ha glow­sticks och ult­ra­vi­o­lett ljus. Två Tä­by­kil­lar kom­mer dj:a, be­rät­tar ar­ran­gö­ren Mi­ri­am Blan­chet­te.

Bil­jet­ter finns att kö­pa på fri­tids­går­den och kos­tar 20 kro­nor vid för­köp och 50 kro­nor vid en­tré.

FOTO: WARNER MU­SIC

TÄBYGIG. Sjut­ton­å­ri­ge Eli­as Ab­bas spe­lar i Tä­by 21 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.