Här kan du slänga din gran

Täby Nyheter - - Sidan 1 -

I vec­kan var det rik­tigt fin jul­stäm­ning i kommunen och vi fick in fi­na, snö­i­ga bil­der av er lä­sa­re. Nu hål­ler vi tum­mar­na för en vit jul och inga olyc­kor i tra­fi­ken.

HOHO. Bir­git­ta Liss­pers tog en bild på Vigg­bygär­dets hustom­te som tit­tar ut från skor­ste­nen på fem­te vå­ning­en.

SNÖTÄCKE. Från yt­ter­dör­ren på Ral­lar­gränd i Tä­by kyrk­by fång­a­de Jan-Olof Lund­berg en fin bild på snön i byn.

JULKÄNSLA. Det kom re­jält med snö på bac­ken i vec­kan, den här fi­na bil­den har Kriss Bu­ba Ma­ja ta­git.

PLOGNING. Bengt och Ma­rie Don­ning tog en snö­ig bild på Åker­by­vä­gen i Tä­by när plog­ning­en var i full gång.

VOFF. Hun­dar­na Ru­by (till väns­ter) och Sim­mie (till hö­ger) tog en vintrig pro­me­nad vid Val­len­tu­na­sjön i Tä­by kyrk­by i vec­kan, ba­kom ka­me­ran stod mat­te Fio­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.