No­mi­ne­ra årets trygg­hets­ska­pa­re

Täby Nyheter - - Täby -

Vet du en per­son som strä­var ef­ter att gö­ra Tä­by till en tryg­ga­re plats? Då har du nu möj­lig­he­ten att no­mi­ne­ra den per­so­nen till Trygg i Tä­by-sti­pen­di­et som de­las ut en gång per år.

För­ra året tog Cis­si da Sil­va hem sti­pen­di­et, ef­ter att hon star­tat natt­vand­ring i Tä­by Kyrk­by.

No­mi­ne­ring­ar­na ska va­ra in­ne se­nast den 20 ja­nu­a­ri, och skic­kas in via kom­mu­nens hem­si­da. Pris­sum­man är 10 000 kro­nor. Al­la som bor el­ler är verk­sam­ma i Tä­by kan no­mi­ne­ra och sti­pen­di­a­ten ut­ses av Trygg i Tä­by-rå­det.

PÅ­VER­KA. Vill du som konst­när va­ra med och ut­veck­la Tä­bys sim­hall? Nu finns chan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.